Alles over outplacement

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer richting een nieuwe functie Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden uitgestippeld in Amerika En vervolgens kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landenOdertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelselAls je ontslagen wordt hierna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgtVerwerken van het ontslag, Het achterhalen van verlangen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige arbeidscontract opzegtermijn en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt naar een nieuwe werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al meerdere jaren voor idem onderneming werkt. Een nieuw ondernemingkersverse energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit hierna? Bent u in staat dit mee te nemen richting een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel vele jaren hard voor gewerkt.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn kersverse medewerker?

Wat is Anciënniteit 

Collectief dienstbeëindiging

30 werknemers van een organisatie waar dat kalenderjaar minstens 300 werknemers zijn tewerkgesteld

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als talloze werknemers binnen 60 dagen worden ontslagen en:

Het procesverloop

Het procesverloop van outplacement binnen 3 simpele stappen uitgelegd:

Na het verwerk van het dienstbeëindiging is het van urgentie om voorts te gaan en te achterhalen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een kersverse baanWat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groeiVerscheidene hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van gebruik zijnBijvoorbeeld een opleiding of cursus die je wilt volgen binnen het vakgebied waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Je bent net ontslagen door uw werknemer en dat kan zwaar vallen voor een werknemerDaarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerk en overzicht verkrijgenDaarnaast wordt er met u tezamen gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit moment en wordt uw toestand op dit moment glashelder ontworpen.

Alle willen en behoeftes zijn nu glashelderje hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijnDit kan een verscheidene vakgebied zijn of nog steeds idemIn dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraalJe leert om efficiënt te solliciteren omdat je precies weer wat je competenties zijnwat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe beroepTezamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief naar je nieuwe job gaat.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je op zijn minst 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt hierna heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft heeft als inhoud van een voltijdse werknemer Wanneer je na je ontslag wel een volkomen uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet beschikbaar moet zijn voor de markt.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie tussen de werkgever en werknemer niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het organisatie faillissement gaat en dat de personeel of talloze weeknemers zonder werk komen te zittenDaarnaast bezuinigingen horen bij ditook wel collectief ontslag genoemd.

Dit vind je misschien ook leuk...