Blogger
Image default
Verbouwen

Snel en efficiënt archeologisch onderzoek bij Transect

Archeologisch onderzoek nodig bij uw bouwproject? Soms is dat nodig. In dit artikel leest u er alles over.

Hoe werkt het eigenlijk?

De locatie waar uw bouwproject gepland is, kan op basis van archeologische beleidskaarten door de gemeente of het Rijk zijn aangemerkt als locatie waar potentieel archeologische vondsten gedaan kunnen worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld vaak bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of een wijziging van een bestemmingsplan. Als u in het kader van uw geplande project bericht hebt gehad dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is, bent u wettelijk verplicht om onderzoek te laten uitvoeren door een gecertificeerde partij, voordat u de bodem gaat bebouwen. Bij een partij zoals Transect bent u daarvoor aan het juiste adres. 

Veel verschillende archeologische diensten

Omdat elk bouwproject en elke bodem anders is, kunt u bij archeologisch bureau Transect kiezen uit een breed pallet aan diensten. Door de jaren heen heeft dit bedrijf een ervaren team van onderzoekers en projectleiders samengesteld dat elke klus af kan handelen. Zo biedt het bedrijf verkennend onderzoek en proefsleuvenonderzoek aan, maar doen ze ook kleine- of grootschalige opgravingen om resten veilig te stellen, mocht dat nodig zijn voor uw specifieke project. Ook voeren ze grondradaronderzoeken uit om archeologische sporen in kaart te brengen zonder ook maar in de bodem te graven. Het archeologisch team van Transect is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Snel en efficiënt onderzoek

Transect begrijpt als geen ander dat uw project geen onnodige vertraging kan oplopen. Daarom adviseert het bedrijf u graag over manieren om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wist u bijvoorbeeld dat het soms sneller en goedkoper is om civieltechnisch werk tegelijkertijd met archeologisch onderzoek uit te voeren? De archeologen van Transect begeleiden dat traject graag voor u. Bij Transect krijgt u de behandeling die u verdient: snel en adequaat. 

Geen verrassingen

Ook snappen ze bij Transect dat u geen zin heeft in onvoorziene kosten. Het is daarom zinvol archeologisch onderzoek zo vroeg mogelijk in uw project uit te voeren, omdat een late start tot minder flexibiliteit en daardoor tot vertraging en hogere kosten kan leiden. Zo kunt u in de beginfase nog iets in de funderingstechnieken wijzigen, terwijl dit in een later stadium moeilijk of zelfs onmogelijk kan blijken. 

Scherp geprijsd

De kosten voor archeologisch onderzoek kunnen sterk uiteenlopen: ze zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de omvang van de benodigde ingrepen en de archeologische waardes. Transect zoekt daarom altijd naar de meest kostenefficiënte oplossing voor uw project. Dat combineren we met scherpe prijzen voor alle diensten, in zowel de voorbereiding, het veldwerk als de uitwerking en rapportage. Daarbij houden ze natuurlijk altijd oog voor kwaliteit en regelgeving. 

Bij Transect behandelen ze uw project met de hoogste prioriteit. Met deskundig advies en onderzoek, maar ook met snelle, scherp geprijsde en efficiënte oplossingen om aan de regels kunnen voldoen. Transect zorgt ervoor dat uw bouwplannen zo snel mogelijk kunnen worden gerealiseerd. 

Wilt u meer weten over de diensten of heeft u een vraag over archeologisch onderzoek bij uw project? Neem geheel vrijblijvend contact op!

https://transect.nl/