Blogger
Image default
Zakelijke dienstverlening

Een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid? Schakel een gedegen arbodienst in

Conform de regels van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) dien je als werkgever een basisovereenkomst te hebben met een arbodienst. Binnen Nederland vormt de arbowetgeving de fundamenten voor een doeltreffend beleid omtrent arbeidsomstandigheden. Hierdoor voorkom je niet alleen boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid door aan alle eisen van de Arbowet te voldoen, maar het is tevens van groter belang voor het welzijn van je bedrijf. Een arbodienst in Groningen, Arnhem, Utrecht, Amsterdam en Alkmaar speelt een kernrol bij het bijstaan van zowel werknemers als werkgevers bij het creëren van beleid voor arbeidsomstandigheden en verzuim. Hierbij zijn verschillende specialisten betrokken, waaronder een bedrijfsarts, arbeids- en organisatiedeskundige, veiligheidskundige en arbeidshygiënist.

In het kort, hier zijn de essentiële taken van een arbodienst en bedrijfsarts:

• Begeleiding bij verzuim met een nadruk op preventie en duurzame inzetbaarheid;

• Het op verantwoorde wijze en zo snel mogelijk weer aan het werk helpen van zieke werknemers;

• Advies en hulp bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;

• Het faciliteren van een open spreekuur voor medewerkers;

• Periodiek medisch onderzoek (PMO) om individuele gezondheidsrisico’s te beoordelen;

• Preventieve check-ups: onderzoek gericht op het beperken van verzuim;

• Overleg met de preventiemedewerker van de organisatie.

Re-integratieplan in actie

Bij het begrip ‘arbodienst’ denken de meeste mensen aanvankelijk aan verzuimbegeleiding. Dit komt doordat de Wet verbetering poortwachter werkgevers verplicht om samen met de medewerker en de arbodienst te zorgen voor een spoedige werkhervatting van de zieke werknemer. Je bent wettelijk verplicht om voor een zieke medewerker een bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts dient volgens de wet binnen zes weken advies uit te brengen en een probleemanalyse op te stellen. Hierop volgend kun je gezamenlijk met de zieke werknemer een re-integratieplan opstellen.

De toegankelijkheid van het open spreekuur

Veel mensen vragen zich af wanneer je naar de bedrijfsarts toe kunt. Het antwoord is eenvoudig. Iedere werknemer heeft het recht om een bedrijfsarts te raadplegen met persoonlijke gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Hiertoe is een open spreekuur in het leven geroepen, waarvan je werknemers actief op de hoogte dient te stellen. Een bedrijfsarts is dus een specialist op het gebied van werk en gezondheid, handelt onder medisch beroepsgeheim, en geeft onafhankelijk advies aan zowel werkgevers als werknemers.

https://www.preventix.nl/arbodienst-nederland/