Blogger
Image default
Zakelijk

Geheimhoudingsverklaring voorbeeld van een doeltreffende samenwerking

Zoals elk juridisch document bestaat een geheimhoudingsverklaring (in het kort: een NDA) uit een serie artikelen die de inhoud van dat document bevatten en regelen. Je kunt een NDA zo lang of kort maken als je wilt. Als je maar de noodzakelijke gegevens noemt. Bij servicebureaus begeleiden ze je van A tot Z bij het opstellen van een NDA (non disclosure agreement). Zo zie je niets over het hoofd en sluit je uiteindelijke verklaring naadloos aan bij de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. In dit stuk wordt ingegaan op de gegevens die in zo’n NDA moeten worden opgenomen. Artikel voor artikel krijg je een goed idee van een geheimhoudingsverklaring voorbeeld.

Geheimhoudingsverklaring voorbeeld – de start

Verplicht is het noemen van de gegevens van partijen die een geheimhoudingsverklaring aangaan. Vaak wordt de bedrijfsnaam genoemd, de rechtsgeldige vertegenwoordiger, geboortegegevens en vestigingsadres van elke partij. Dat kunnen er ook meer dan twee zijn. Dan volgt vaak een artikel over de aard van de informatieverstrekking. Hier komen de gevoelige gegevens aan de orde. En daarna wordt het doel van het verstrekken van die informatie beschreven. Bijvoorbeeld omdat er samengewerkt gaat worden.

Ook geheimen hebben een begin en een einde

Het artikel over geheimhouding is van groot belang. Hier wordt benadrukt dat de genoemde informatie als vertrouwelijke informatie dient te worden behandeld en niet aan derden bekend mogen worden gemaakt. Ook is er vaak een artikel over werknemers. De tekenende partij van de NDA krijgt in dit artikel de plicht om de kennis alleen door te sluizen aan eigen werknemers. En alleen als dat noodzakelijk is voor het hiervoor omschreven doel. Het is heel verstandig om de geheimhoudingsverklaring voor een bepaalde periode te laten duren. Hem voor altijd in stand te houden, is niet verstandig. Er is dan ook vaak een separaat artikel rond de beëindiging van de NDA.

Geheimhoudingsverklaring voorbeeld – boeteclausule

Van de tekenende partijen krijgt de informatie ontvanger in een volgend artikel de plicht deze informatie alleen te benutten om het gestelde doel te vervullen. Hij mag niet op een andere wijze de informatie exploiteren. Tenminste, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij. Meestal gaat het goed. Toch moet het NDA wel een zodanig beschermend effect hebben dat er bij het ‘lekken’ van de info, een boete in te stellen is. Een boete die ook opeisbaar is. Vaak komt dit in twee artikelen aan de orde. Eentje waarin de boete bepaald wordt (vaak snel € 10.000) en een andere die regelt hoe de boete betaald moet. Ook wordt als toepasbaar recht voor de NDA (in feite een overeenkomst) gemeld dat het Nederlands recht van toepassing is.

Maak er sterk maatwerk van

Bovenstaande geheimhoudingsverklaring voorbeeld is een algemene schets. Want als ondernemer kun je een NDA natuurlijk afsluiten voor diverse groepen:

  • Bij degenen die investeren in je product of dienst;
  • Bij in te schakelen freelancers, ZZP’ers of andere opdrachtnemers;
  • Bij personeel dat die vertrouwelijke informatie nodig heeft voor het werk.

Hoe zo’n geheimhoudingsverklaring voorbeeld verder wordt verfijnd, hangt ook van je gevoelige informatie af. Een servicebureau kent het klappen van de zweep en heeft zo’n voorbeeld (online) voor je klaarliggen. Je wordt vanzelf door de diverse stappen geloodst om uiteindelijk een sterk NDA te kunnen downloaden of uit te printen. In het Nederlands of in het Engels. Beide talen gelden voor het Nederlands recht.