Blogger
Image default
Aanbiedingen

Bedrijfsafval scheiden: 3 nuttige tips!

Het is voor iedere onderneming zo dat er bedrijfsafval vrijkomt. De hoeveelheid kan wel variëren. Daarom regel je het ophalen van bedrijfsafval bij MilieuServiceNederland. Het is slim en soms zelfs verplicht om de afvalstromen zoveel als mogelijk gescheiden in te zamelen. Het is goed om doordrongen te zijn van het belang hiervan. Daarom leren we je op deze plek wat je moet doen en waarom je dat moet doen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar helpt je ook in je portemonnee. Dat is zakelijk gezien natuurlijk altijd aantrekkelijk.

1. De stromen allemaal scheiden

Er zijn veel afvalstromen te scheiden. Daarvoor moet je wel weten welke stromen er allemaal zijn in jouw bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld om papier en karton, PMD, glas en restafval gaan. Dat laatste gaat natuurlijk in een restafval container. De andere stromen zijn op verschillende manieren te verwerken. Dit kan je soms zelf door hergebruik, maar je kan er ook een specialist bij halen. Per bedrijf kan natuurlijk wel verschillen wat er nodig is. Daarom zijn er ook containers in allerlei verschillende formaten te krijgen, van 240 tot 2400 liter. Het is aan te raden om dit goed uit te rekenen. Zo kan je ook bepalen hoe vaak deze opgehaald moet worden.

2. Zorgen voor schone stromen

Het is belangrijk om de verschillende soorten afval gescheiden in te zamelen. Dit is bijvoorbeeld goed voor het milieu. Zogenaamde schone afvalstromen zijn gemakkelijker te recyclen. Wanneer je bijvoorbeeld een container alleen voor papier en karton hebt, dan wordt dit niet vies en is er zo nieuw papier van te maken. Wanneer je stromen bij elkaar stopt in een restafvalcontainer, dan moet dit worden verbrand en dat is natuurlijk niet goed voor het milieu. Dit moet je dus bij voorkeur zoveel als mogelijk voorkomen.

3. Steeds minder restafval

Wanneer je al het afval in de juiste bak gooit, dan zal je dus ook steeds minder restafval overhouden. Dat is de moeite waard om even mee te nemen in je overwegingen voor je iets weggooit. Zodra iets geen restafval meer is, gaat het opleveren voor jou en voor de maatschappij. Bedenk je daarbij ook dat het zo is dat er veel meer stromen zijn die geen restafval zijn dan je denkt. Denk dan bijvoorbeeld aan stromen zoals swill of aan plastic folie. Hier is veel meer mee mogelijk, dus weggooien is zonde. Neem dit allemaal mee in gedachten als je aan de slag gaat.