Blogger
Image default
Zakelijk

Hoe kun je het beste de vaardigheden van een lead auditor leren?

De meeste bedrijven maken gebruiken van een managementsysteem. Dit managementsysteem vormt vaak de hub van een bedrijf, en dient daarom optimaal te functioneren. Bovendien moet een managementsysteem aan de ISO 19011 norm voldoen. Om zoveel mogelijk te kunnen profiteren van je managementsysteem is het aan te raden om regelmatig audits te laten uitvoeren. ISO 19011 is in Nederland en de rest van de wereld het referentiedocument voor wanneer je een interne audit uitvoert. Het belang van een audit mag niet worden onderschat want dit belangrijke instrument kan worden gebruikt om het functioneren van een organisatie te beoordelen. Bij het uitvoeren van een interne audit speelt de lead auditor een belangrijke rol, want deze persoon is degene die verantwoordelijk is voor de organisatie, uitvoer en rapportage van de audit van het managementsysteem.

Waar kun je de vaardigheden leren waarover een lead auditor moet beschikken?

Om de rol van lead auditor bij een interne audit zo goed mogelijk te kunnen vervullen kun je een cursus volgen die wordt aangeboden door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Deze stichting verbindt al meer dan 100 jaar verschillende stakeholders, zorgt dat er afspraken worden gemaakt over normering en standaarden en zorgt ervoor dat deze normen en richtlijnen ook kunnen worden nageleefd. Om de richtlijnen te kunnen naleven biedt de stichting verschillende trainingen en cursussen zoals de cursus lead auditor ISO 19011. De lead auditor training De ISO 19011 behandelt de principes en de richtlijnen die je hanteert bij het uitvoeren van een interne audit van een managementsysteem. Hierbij moet je denken aan hoe een auditprogramma te managen, de stappen die nodig zijn om een auditprogramma voor te bereiden, en hoe een audit zorgvuldig uit te voeren. Om de audit zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren leer je interviewtechnieken gebruiken en hoe je de bevindingen kunt omzetten in een rapportage. Bovendien richt deze training zich op het nieuwe principe van risico gebaseerd auditen waarbij de focus ligt op de belangrijkste risico’s waar organisaties mee te maken krijgt bij het behalen van hun doelstellingen.

Wat is het belang van een goed uitgevoerde interne audit van een managementsysteem?

Een interne audit is een belangrijk instrument om het functioneren van een managementsysteem binnen een organisatie mee te beoordelen. Het levert een belangrijke bron van informatie op waarmee het management kan beoordelen of doelstellingen zijn behaald en of de prestaties kunnen worden verbeterd. De ISO 19011 norm stelt de lead auditors in staat om de juiste informatie aan te leveren waardoor effectieve meerjarenprogramma’s kunnen worden ontwikkeld en de prestaties verbeterd, en krijg je grip op de ontwikkeling van je bedrijf waardoor de risico’s en kosten kunnen worden verkleind.