Blogger
Image default
Rechten

Welke bijstand kan een immigratie advocaat verlenen?

Migratierechtelijke vraagstukken omvatten een breed rechtsgebied, van asielaanvragen en kennismigratie tot visa voor een kort verblijf. Een immigratie specialist kan bijstaan met hulp en advies. In dit artikel kijken we dieper naar welke bijstand een immigratie advocaat kan verlenen, specifiek bij vreemdelingenrecht, gezinshereniging en visumaanvraag voor een kort verblijf. 

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht heeft betrekking op de vraag of vreemdelingen in Nederland mogen verblijven of moeten vertrekken. Een advocaat die gespecialiseerd is in vreemdelingenrecht kan bijstaan met advies over de rechten en plichten van de vreemdeling, en helpen met het indienen van de aanvragen. Het aanvragen van een verblijfsvergunning is een ingewikkeld proces, vooral wanneer men de taal niet voldoende machtig is. Wordt de aanvraag van een verblijfsvergunning afgewezen, kan een vreemdelingenrecht advocaat helpen om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. De afwijzing van de aanvraag van een verblijfsvergunning kan gepaard gaan met een inreisverbod, wat betekent dat iemand het land binnen een bepaalde tijd moet verlaten. In deze moeilijke situatie kan een vreemdelingenrecht advocaat meer uitleg geven over de mogelijkheden tijdens de looptijd van de bezwaarprocedure. 

Gezinshereniging 

Voor houders van een rechtmatig verblijf in Nederland is het mogelijk de partner uit het buitenland naar Nederland te halen. Ook minderjarige kinderen kunnen naar Nederland komen. Voor kinderen vanaf achttien jaar en jongvolwassenen geldt dat ze geheel financieel afhankelijk moeten zijn van de in Nederland verblijvende ouder om in aanmerking te komen voor gezinshereniging. Daarnaast mag het kind niet getrouwd zijn. Een juridisch specialist heeft kennis van de specifieke voorwaarden, en kan hier uitleg over geven. Voor partners uit EU-landen, Zwitserland, Monaco, Vaticaanstad, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Korea en Japan is het mogelijk om zonder toelatingsbewijs naar Nederland te reizen. Voor partners uit andere landen moet een machtiging tot voorlopig verblijf bemachtigd worden. Hiervoor moet een inburgeringsexamen afgelegd worden. Een immigratie advocaat weet precies aan welke regels er voldaan moet worden om als partner of kind in Nederland te mogen blijven. 

Visumaanvraag voor een kort verblijf

Het is mogelijk om familie of vrienden voor een bezoek naar Nederland te brengen met een bezoekvisum of toeristenvisum. Zo’n visum is maximaal drie maanden geldig. Een vreemdelingenrecht advocaat weet precies welke voorwaarden er gelden om voor dit visum in aanmerking te komen. Ook indien de aanvraag voor het visum wordt afgewezen kan een advocaat helpen. De eerste stap is in zo’n geval om een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In veel gevallen is vestingsgevaar de reden dat een verzoek om een bezoekvisum wordt afgewezen. Dit houdt in dat gevreesd wordt dat de aanvrager zich aan het einde van de looptijd van het visum in Nederland zal vestigen. Een advocaat weet welk bewijsmateriaal aangevoerd moet worden om aan te tonen dat dit niet het geval is.