Blogger
Image default
Aanbiedingen

Hoe wordt een legionella beheersplan geformuleerd?

Voor sommige bedrijven is de aanwezigheid van een legionella beheersplan verplicht. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, herstellingsoorden, of zwembaden. Kort gezegd is de regel dat de eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie verplicht is om de waterkwaliteit regelmatig te laten controleren. Bij een eigen waterwinning is het verplicht een legionella beheersplan te laten schrijven en deze ook correct op te volgen en te administreren. Hoe ziet zo’n legionella beheersplan eruit? En welke maatregelen kunnen nog meer genomen worden?

Wat is een legionella beheersplan?

Een legionella beheersplan is als het ware een draaiboek waar in staat welke acties een bedrijf of organisatie moet ondernemen om te voorkomen dat het slachtoffer wordt van een legionellabesmetting. Hoe wordt het risico op groei en besmetting geminimaliseerd? Welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Wat wordt er gedaan om te voorkomen dat legionella überhaupt kans krijgt binnen een organisatie?

In het plan komen zaken te staan die wekelijks, maandelijks, jaarlijks of zelfs dagelijks moeten worden gecontroleerd. Wat nodig is, hangt af van de situatie van het bedrijf of de organisatie.

Wat staat er in een legionella beheersplan?

Het beheersplan kan verschillen per organisatie, maar er zijn enkele vaste waardes. Denk bijvoorbeeld aan procedures voor een kleerklepcontrole, watertemperatuurmeting, legionella monstername en het zorgvuldig spoelen van waterleidingen. Door deze maatregelen regelmatig uit te voeren, verklein je de kans op de aanwezigheid van legionella en een legionellabesmetting in de waterleidingen.

Een beheersplan wordt opgesteld aan de hand van een risicoanalyse. Om deze uit te voeren, zijn specialistische bedrijven in het leven geroepen. Een risicoanalyse vindt altijd op locatie plaats. Er wordt vastgesteld wat de risicovolle onderdelen zijn binnen een drinkwaterinstallatie, en wat eraan kan worden gedaan om het risico te verkleinen aan de hand van legionellapreventie.

Aanvullend onderzoek

Wie geen risico wil nemen, kan ervoor kiezen naast een risicoanalyse en het schrijven van een beheerplan ook een aanvullend onderzoek aan de drinkwaterinstallatie te laten doen. Vaak zijn de kosten hiervoor zeer beheersbaar. Bij een dergelijk onderzoek worden alle leidingonderdelen nagelopen. Denk bijvoorbeeld aan het leidingwerk in vloeren, in de kruipruimte, in de plafonds en in dichte schachten. Alle risicopunten worden bekeken.

Door al deze maatregelen te nemen, blijft de installatie aan de normen voldoen. Bedrijven die zich houden aan de maatregelen uit het beheersplan, hebben slechts een kleine kans op een legionellabesmetting. Daarom is het voor sommige bedrijven en instellingen verplicht om een dergelijk beheersplan aanwezig te hebben, en zich hier ook actief aan te houden.