Blogger
Image default
Aanbiedingen

Wat houdt de Co2 prestatieladder precies in?

Wanneer je als bedrijf wilt samenwerken met de Rijksoverheid, moet je werken met de CO2-prestatieladder. Simpel gezegd betekent het dat opdrachtnemers die een aanbieding doen waaruit blijkt dat ze aantoonbaar hun best doen om minder CO2 uit te stoten, een voordeel krijgen bij de gunning. De CO2-prestatieladder is het instrument voor de Rijksoverheid om te bepalen welke concrete en meetbare afspraken er gemaakt moeten worden. Hoe werkt deze ladder precies?

Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2-prestatieladder werkt zo: je doet een aanbieding aan de Rijksoverheid. De aanbieder geeft aan op welke trede van de CO2-prestatieladder hij zal opereren. Er zijn vijf treden. Hoe hoger de trede, des te hoger de inspanning moet zijn om minder CO2 uit te stoten door zuinig met energie om te gaan.

Wanneer je als bedrijf belooft om er meer aan te doen, en dus in een hogere trede terecht komt, resulteert dat in een hogere fictieve aftrek van de inschrijfprijs. Op die manier neemt de kans om de opdracht te winnen, toe. De hoogte van de korting, en de kwaliteitseisen, zijn samen bepaald in de aanbestedingsdocumenten.

Hoe werkt CO-certificering?

Een CO-certificering is een Nederlandse wettelijke regeling die vakbekwaamheidseisen stelt aan bijvoorbeeld cv-monteurs en installatiebedrijven. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht te beschikken over een dergelijke certificering. Het certificaat kan worden behaald door het volgen van een traject. Dit traject wordt afgesloten met een examen. Daardoor kan bijscholing nodig zijn.

Een Certificerende Instelling bepaalt of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarvoor moet een toelatingsonderzoek en een eindrapport worden opgesteld. Is de beslissing positief? Dan ontvangt het bedrijf een certificaat. Voldoet het bedrijf nog niet? Dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Een certificering is alleen rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een Certificerende Instelling, met een accreditatie voor het mogen uitvoeren van de beoordeling. Goed om rekening mee te houden!

Wat als doelen niet gehaald worden?

De opdrachtnemer is verplicht zijn afspraken na te komen. De CO2-afspraken zijn een harde eis. Blijkt dat na een afgesproken tijd de trede niet wordt gehaald? Dan ontvangt het bedrijf een sanctie: een bestuurlijke boete. Die sanctie is gelijk aan anderhalf keer het genoten voordeel bij de inschrijving.

Op deze manier is bedrijven het er alles aan gelegen om CO2-zuinig te werken, om opdrachten binnen te halen en boetes te voorkomen. De CO2-prestatieladder is daarbij een onoverkomelijk instrument. Het valt daarom voor bedrijven zeker aan te raden zich er in te verdiepen, of een partij in te schakelen die er meer uitleg over kan geven.